{{Message}}

Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Per 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting Overleg Medische Technologie in werking getreden.

Deze Gedragscode heeft tot doel dat de patiënt erop kan vertrouwen, dat de beslissingen van diens behandelaar met betrekking tot hulpmiddelen alleen op zorginhoudelijke en integere gronden worden genomen.

Mediq CombiCare onderschrijft en voldoet aan deze Gedragscode. 

Gedragscode Medische Hulpmiddelen