{{Message}}

Verschillende zorgverzekeringen

Wie in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekert voor zorg uit het basispakket. De overheid bepaalt wat er binnen het basispakket valt. Stomazorg, wondzorg, katheterzorg en continentiezorg vallen onder de basisaanspraak en zijn dus ook opgenomen in het basispakket. De polis die u afsluit kan invloed hebben op wat er wel of niet aan medische hulpmiddelen kan worden geleverd.

Een restitutie of een naturapolis

U heeft de keuze uit verschillende soorten polissen. U kunt kiezen voor een restitutiepolis of een naturapolis. Daarnaast zijn er nog variaties op deze polissen zoals een combinatiepolis of bijvoorbeeld een budgetpolis.

Bij een restitutiepolis kunt u zelf uw zorgverlener(s) kiezen. De zorgkosten die u maakt bij deze zorgverlener(s) worden ongeacht welke zorgverlener u kiest vergoed. De voorwaarden en de hoogte van de poliskosten voor een restitutiepolis kunnen verschillen per zorgverzekeraar.

Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar de zorgaanbieders uit en sluit er vervolgens elk jaar contracten mee. Indien u bepaalde zorg nodig heeft en deze afneemt bij de één van de door uw zorgverzekeraar gecontracteerde partijen, wordt deze zorg volledig vergoed. Indien u graag door een andere zorgverlener, met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft gesloten, wil worden geholpen bijvoorbeeld omdat deze dichter in de buurt zit, of een specialist is etc etc, is dat ook mogelijk. De zorgverzekeraar mag dan echter een lagere vergoeding geven waardoor u zelf een deel moet bijbetalen. Hoe hoog deze vergoeding is kunt u terugvinden in uw polis. 


Verschil in zorgkosten en verschil in keuzevrijheid

Over het algemeen kan worden gesteld dat een restitutiepolis duurder is dan een naturapolis. Dat komt omdat in het laatste geval de zorgverzekeraar met zorgverleners vooraf grote contracten kan afsluiten. Hier tegenover staat dat u niet dezelfde keuzevrijheid heeft als wanneer u een restitutiepolis heeft. Het is daarom handig om elk jaar goed te kijken met welke zorginstellingen uw zorgverzekeraar contracten heeft.

Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg zoals geregeld in een naturapolis en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg zoals geregeld in een restitutiepolis.

Een budgetpolis is naturapolis waarbij bijvoorbeeld minder zorgaanbieders zijn gecontracteerd of waarbij vergoedingen lager zijn.


Eigen risico

Medische hulpmiddelen voor stomazorg, katheterzorg, continentiezorg en wondzorg vallen onder het eigen risico. Zodra u zorgkosten maakt voor medische hulpmiddelen zal dit ook ten koste gaan van uw eigen risico. U betaalt dus zelf de eerste € 385 euro. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon, per kalenderjaar en kan niet worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar.


Bij welke soorten polissen van welke zorgverzekeraar worden uw medische hulpmiddelen niet vergoed bij Mediq CombiCare?

Budgetpolis: Selectief verzekering van VGZ - Wondzorg

Geen vergoeding voor verbandmateriaal, compressiemateriaal en oogpleisters

Klanten die hebben gekozen voor een van de onderstaande budgetpolissen kunnen geen wondmaterialen (verbandmaterialen en compressiemateriaal) bestellen bij Mediq CombiCare. U kunt op de website van VGZ bekijken hoe u deze materialen kunt bestellen. Klik hier.

Onderstaande polissen zijn uitgesloten in het contract met Mediq CombiCare:

  • Bewuzt Basis
  • IZA Gezond Samen Polis Natura
  • Besured Ruime Keuze (voorheen Cares Natura Selectief)
  • Univé Zorg Select polis (voorheen Univé selectief
  • VGZ Goede Keuze Polis (voorheen VGZ Natura Selectief)