Op huisbezoek met StomaLife

Stomaverpleegkundige Annette Gardien van het Haga ziekenhuis gaat op huisbezoek bij mevrouw Klijn om te kijken hoe het 3 weken na de operatie met de stoma gaat. Het huisbezoek is onderdeel van StomaLife, een andere manier van werken in stomazorg. 

Bekijk hier het filmpje

Wat is StomaLife

Medio 2016 is Mediq CombiCare gestart met StomaLife: een uniek zorgprogramma speciaal voor stomadragers. StomaLife is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en Mediq CombiCare. Samen met al deze partijen streven we ernaar de kwaliteit van zorg voor stomadragers te verbeteren. Een belangrijk speerpunt is het in een eerder stadium herkennen en verminderen van complicaties. Door alle verschillende behandelingen, alle soorten oplossingen en grote of kleine complicaties te registreren en monitoren proberen we binnen StomaLife nog meer inzicht te krijgen in wat de best mogelijke stomazorg voor de toekomst is. StomaLife is een innovatief en vernieuwend zorgprogramma. 

Hoe werkt StomaLife

Mensen met een stoma worden expliciet gevraagd om deel te nemen aan StomaLife. Dit kunnen mensen zijn die net een stoma hebben gekregen, maar dit kunnen ook mensen zijn die al enige tijd met een stoma leven. Indien een stomadrager toestemming geeft, zal hij of zij worden behandeld volgens het StomaLife behandelprotocol. Dit protocol sluit nauw aan op de landelijke EBR richtlijnen. Tevens krijgt elke stomadrager binnen StomaLife een vast aanspreekpunt. Dit is de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis. Zij zal de stomadrager gedurende de rest van zijn leven met een stoma kunnen volgen. Alle vragen of zorgen kunnen ten alle tijden met deze stomaverpleegkundige worden besproken En mocht dat nodig zijn, dan is het ook mogelijk dat deze stomaverpleegkundige bij de stomadrager thuis komt. 

Nadruk op zelfredzaamheid

Binnen StomaLife ligt de nadruk op zelfredzaamheid. Dit betekent voor mensen die net te maken krijgen met een stoma maximale aandacht voor hoe je zelfstandig en vertrouwd je stoma kan verzorgen. Binnen StomaLife gaan de nieuwe stomadragers zonder thuiszorg naar huis. Door de extra aandacht en instructie van de stomaverpleegkundige is de stomadrager veelal in een eerder stadium zelfredzaam. Tegelijkertijd wordt er nauw contact onderhouden om mogelijke complicaties in een vroeg stadium te signaleren en/ of voorkomen. Op de complicatiekaart wordt duidelijk aangegeven in welke situatie u contact op moet nemen met de stomaverpleegkundige.

Download hier de complicatiekaart

Complicaties monitoren

De gegevens over hoe elke stomadrager binnen StomaLife omgaat met stomamateriaal worden door Mediq CombiCare doorlopend geanalyseerd. Indien we op basis van onze gegevens aanwijzingen zien voor een mogelijke complicatie, neemt de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis of een gespecialiseerd verpleegkundige van Mediq CombiCare contact met de stomadrager op. Dit kan ook gebeuren als er al enkele jaren geen contact meer is geweest met de stomapoli. Juist ook in een later stadium denken stomadragers soms dat sommige zaken bij de verzorging van de stoma erbij horen. Terwijl dit door bijvoorbeeld door de inzet van een andere maatvoering of ander materiaal goed kan worden verholpen. Indien daartoe aanleiding is wordt een huisbezoek of een afspraak op de poli ingepland. 

Kan iedereen meedoen aan StomaLife?

Aangezien StomaLife nog een pilot zorgprogramma is kunnen vooralsnog alleen stomadragers meedoen die zijn verbonden aan één van de deelnemende ziekenhuizen aan StomaLife. 
Heb je een vraag? Stel hem via stomalife@mediq.com

Mediq CombiCare maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq CombiCare goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.