{{Message}}

Hulp nodig?

Uw behandelaar geeft door wat u nodig heeft. Wij leveren direct bij u thuis. 

Samenwerken is de sleutel voor goede wondzorg

Goede en passende zorg staat nooit op zichzelf, maar ontstaat altijd samen met anderen. Zorgprofessionals behandelen en verzorgen mensen, zorgverzekeraars voeren het beleid uit van de minister van volksgezondheid en vergoeden de zorg. Mediq CombiCare geeft advies, bemiddelt en levert medische hulpmiddelen. En we denken na over de zorg van morgen. Samen met uw behandelaar en uw zorgverzekeraar. 

Wondregie

In het kader van wondzorg is er een nieuw programma opgezet. Wondregie is een nieuw programma dat wondconsulenten en wijkverpleegkundigen ondersteunt bij hun wondbehandeling. Dit programma is ontwikkeld op verzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en in samenwerking met thuiszorgorganisatie Aafje, MOB, Beweging 3.0, Opella, Pieter van Foreest en Rivas Th

uiszorg. Doel van de ondersteuning is dat complexe wonden sneller genezen.

Lees meer in de brochure 'Wondregie, synthese van succes'