{{Message}}

Ook Menzis kiest voor Mediq

Na VGZ hebben we ook het offertetraject voor stomahulpmiddelen van Menzis positief afgerond. De komende jaren kunnen ook alle verzekerden van Menzis op ons rekenen. Graag blijven we samen met u de vertrouwde zorg en dienstverlening leveren.

Gunning contract VGZ 2019-2020

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat Mediq CombiCare het offerte traject met VGZ, over incontinentiezorg en stomazorg, positief heeft afgerond. Dit betekent dat wij ook in 2019 en 2020 medische hulp-middelen op het gebied van stoma- en continentiezorg kunnen leveren aan alle verzekerden van VGZ. Zo kunnen we ook de komende jaren samen met u de vertrouwde zorg en dienstverlening leveren.

Vergoedingen    

De meeste benodigdheden voor stoma’s, incontinentie en complexe wondbehandelingen zijn opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering van uw patiënten. Om aanspraak te kunnen maken op medische hulpmiddelen, hebben zij echter een verantwoording van u als behandelaar nodig. De zorgverzekeraar geeft op basis van uw verantwoording een machtiging af voor het gebruik van medische hulpmiddelen voor een bepaalde periode. U kunt de verantwoording rechtstreeks doorgeven via Xtranet of mailen naar Mediq CombiCare. Wij koppelen uw verantwoording aan de zorgverzekeraar van de patiënt en zetten deze om naar een machtiging. De declaratie van het materiaal handelen wij rechtstreeks af met de zorgverzekeraar van de patiënt.

Handige samenvatting vergoedingen 2019 stomazorg, wondzorg, continentiezorg en katheterzorg beschikbaar.

Zorgverzekeraars kunnen jaarlijks hun vergoedingenstructuur wijzigen. Wij zetten alles voor u op een rijtje.

Binnenkort hier de vergoedingenkaart 2019 Stomazorg

Download hier de vergoedingenkaart 2019 Wondzorg


Download hier de vergoedingenkaart 2019 Continentiezorg


Download hier de vergoedingenkaart 2019 Katheterzorg  


Mediq CombiCare heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2019.

Voor 2019 heeft Mediq CombiCare met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract.

Het verschil tussen clusterprijzen, dagprijzen en AIP- min.

Er bestaan in het huidige zorglandschap drie verschillende vergoedingssystemen: Dit is een vast gegeven voor u, voor uw patiënt en voor ons als medisch speciaalzaak. Bovendien verschilt de vergoeding per zorgspecialisme.

  1. 1. Clusterprijzen vergoedingssysteem

Gebruikt door de zorgverzekeraar bij stomazorg, katheterzorg en wondzorg.

Bij clusterprijzen hanteert de zorgverzekeraar een gemiddelde prijs per productgroep (bijvoorbeeld de productgroep vlakke stomaplakken/ de productgroep verblijfskatheters en de productgroep traditionele wondgazen). De vergoedingen is een gemiddelde weergave van alle producten die binnen deze productgroep vallen. De exacte indeling per cluster en de vergoeding van een hulpmiddel uit een bepaald cluster verschilt per zorgverzekeraar.

  1. 2. Vergoeding gebaseerd op AIP-min kortingsregeling

Gebruikt door de zorgverzekeraar bij stomazorg, katheterzorg, continentiezorg en wondzorg. 

AIP-min ( Apothekers Inkoop Prijs) is een vergoeding op basis van de vaste prijs die door de fabrikant is vastgesteld ( en vastgelegd in de Z-index) minus een korting die door de zorgverzekeraar samen met de leverancier van uw medische hulpmiddelen wordt bepaald.

  1. 3. Vergoeding gebaseerd op dagprijzen

Gebruikt door de zorgverzekeraar bij stomazorg, katheterzorg, continentiezorg en wondzorg.

Een dagprijsvergoeding is een vaste vergoeding per patiënt per dag. Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen normen en richtlijnen voor wat er binnen deze vergoeding valt.