{{Message}}

Educatieprogramma

Mediq CombiCare Educatief biedt verschillende opleidingen op het gebied van:

  • wondzorg
  • stomazorg
  • katheterzorg
  • continentiezorg

Alle programmaonderdelen zijn speciaal ontwikkeld voor gespecialiseerd verpleegkundigen, medewerkers in de thuiszorg en verzorgingstehuizen. Binnen de verschillende aandachtgebieden stoma, incontinentie- en katheterzorg en wondzorg variëren de opleidingen in niveau. Zo zijn er basisopleidingen op de verpleegkundige niveaus 3, 4 en 5, er zijn bijscholingen en klinische lessen.

Ook kunt u kiezen voor een themaworkshop die dieper op bepaalde onderwerpen ingaat. Samen met u stemmen we de inhoud, vorm en doel af. Binnen ons educatieve aanbod is waar mogelijk ook de koppeling met accreditatiepunten gemaakt.

E-learnings voor professionals

Mediq CombiCare biedt E-learning modules; scholing en bijscholing met behulp van de meest vooruitstrevende technologie. De E-learning modules zijn geschikt voor verpleegkundigen die wel de basisopleidingen hebben gehad, maar geen specialistische kennis hebben over stoma-, wond-, continentie- en katheterzorg. De E-learning modules worden vaak ingezet op aanraden van een specialistisch verpleegkundige bij het scholen van collega's op de afdeling of in de thuiszorg. De E-learnings zijn ook zeer geschikt om individueel te volgen.

E-learning individueel
Deze E-learning is ontwikkeld voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 met uitgebreide modules en een versie voor verzorgenden, niveau 3. U kiest zelf welke modules u volgt. In de modules krijgt u informatie en maakt u tussendoor korte vragen in een interactieve werkvorm. Aan het einde van de E-learning volgt u de casuïstiek en toets. Nadat u de toets heeft doorlopen, ontvangt u een certificaat. 

Eenvoudig uw collega’s trainen met een E-learning
De E-learning is ook een handige tool om uw collega’s te trainen. U kiest welk niveau voor uw collega’s nodig is en zij kunnen vervolgens zelfstandig aan de slag. Het is een efficiënte manier om kennis op te frissen en om nieuwe kennis op te doen. Een E-learning bestaat uit verschillende modules die kunnen worden gevolgd op een moment naar keuze en biedt verschillende interactieve werkvormen, met leuke en zinvolle testen uit de praktijk. De E-learning wordt ondersteund door terugkomdagen.

E-learning voor patiënten

Patiënten die te horen krijgen dat ze mogelijk een stoma krijgen of die onverwacht een stoma hebben gekregen, krijgen in korte tijd veel informatie. De praktijk leert dat het moeilijk is al deze informatie te begrijpen en te onthouden. Mediq CombiCare heeft daarom een E-learning Stomazorg ontwikkeld waarin alle informatie op een overzichtelijke manier wordt verteld. De e-learning bestaat uit drie onderdelen:

1. Hoe ziet het zorgpad eruit?
2. Wat is een stoma en hoe werkt het?
3. Hoe kunt u uw leven weer oppakken?

De E-learning kan worden gevolgd op een moment dat het de patiënt uitkomt op een tablet, pc of telefoon. De E-learning kan meermalen worden bekeken, ook door familie of andere naasten. Klik hier om de E-learning te bekijken.

skin tear

Klinische lessen

Mediq CombiCare biedt een reeks klinische lessen aan, gegeven door een van onze gespecialiseerde verpleegkundigen. De lessen kunnen worden gevolgd bij Mediq CombiCare of op locatie en duren circa 2,5 uur. Er zijn lessen over diverse deelonderwerpen binnen stomazorg, continentie- en katheterzorg en wondzorg. De lessen vinden plaats in de middag. 

Mail uw aanvraag naar info@mediqcombicare.nl of ga voor meer informatie naar uw regiomanager.


Workshops

Mediq CombiCare organiseert op regelmatige basis geaccrediteerde workshops die bestemd zijn voor verpleegkundigen van verschillende niveaus. De workshops worden in samenwerking met deskundigen ontwikkeld en zijn bedoeld voor verdieping en nascholing op een specifiek onderwerp. Sommige workshops besteden aandacht aan anatomische aspecten en geven verdieping voor het verpleegkundig vak.

Andere workshops gaan met name in op de organisatorische en administratieve werkzaamheden van de verpleegkundige. De workshops zijn dynamische bijeenkomsten waar een actieve bijdrage van de deelnemers wordt verwacht. De workshops vinden plaats bij Mediq CombiCare of op locatie.

Mail uw aanvraag naar info@mediqcombicare.nl of ga voor meer informatie naar uw regiomanager.