{{Message}}

Samenwerken is de sleutel voor goede wondzorg

Mediq CombiCare is actief binnen meerdere speciale wondzorgprogramma’s. 

Het uitgangspunt binnen de verschillende programma’s is altijd intensieve samenwerking met de verschillende schakels en partijen uit de zorgketen, van zorgverlener tot medisch speciaalzaak en zorgverzekeraar. Door met elkaar te blijven zoeken naar andere vormen van samenwerking,  die allen zijn gebaseerd rondom optimale verzorging van een complexe wond, wordt het belang van de patiënt optimaal bediend. En wordt de expertise van u als zorgprofessional optimaal benut.

De verschillende wondzorgprogramma’s:

•    Nieuw: zorgprogramma in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis

•    WondXpertise Eerste Lijn

•    TOP: Transmuraal op Pad

Nieuw: zorgprogramma wondregie

Wondzorg met het best mogelijke resultaat

Wondregie is een nieuw programma dat wondconsulenten en wijkverpleegkundigen ondersteunt bij hun wondbehandeling. Dit programma is ontwikkeld op verzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en in samenwerking met thuiszorgorganisatie Aafje, MOB, Beweging 3.0, Opella, Pieter van Foreest en Rivas Thuiszorg. Doel van de ondersteuning is dat complexe wonden sneller genezen.

Goede wondzorg door wondregie

Goede wondzorg leidt tot een snellere wondgenezing en draagt bij aan het welzijn van patiënten. Voor goede wondzorg is duidelijke regie door de zorgverlener noodzakelijk. Mediq CombiCare maakt deze regie mogelijk. Wij bieden de volgende ondersteuning:

 • eenduidig multidisciplinair werken volgens gezamenlijk ontwikkeld protocol gebaseerd op landelijke richtlijnen
 • altijd snel wondbehandeling starten dankzij onze achterwacht
 • wondbehandeling vastleggen en monitoren via gebruiksvriendelijke wondzorgapp
 • kennis en kunde vergroten door onze scholing, training en voorlichting
 • wondmaterialen gemakkelijk bestellen via Xtranet
 • wondmaterialen effectief inzetten door goede voorlichting
 • klanttevredenheid meten door structureel onderzoek
 • managementinformatie vergaren via wondzorgapp

 • Bij wondzorg helder zorgpad

  Wij gaan voor goede wondzorg. Daarom zorgen wij voor een helder zorgpad waarin de behandeling voor de patiënt van begin tot eind wordt beschreven. De patiënt heeft in alle fasen toegang tot eenduidige informatie en dezelfde kwaliteit van zorg. Op deze manier kunnen verwijzers met een gerust hart patiënten overdragen aan de thuiszorg. Benieuwd naar een zorgpad? Klik hier.

  Ondersteuning nodig

  Heeft u een contract met Zilveren Kruis afgesloten en ondersteuning nodig bij de praktische invulling? Wij helpen u graag verder. U kunt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 17.15 uur bereiken via 0800-6226226. Of neem contact op met uw rayonmanager.


  Wond Xpertise Eerste Lijn

  Wond Xpertise Eerste Lijn’ richt zich op de volledige zorgketen. Vanaf het moment dat een patiënt met een complexe wond in het vizier komt van een huisarts, kan er een beroep worden gedaan op een wondconsulent van’ Wond Xpertise Eerste Lijn’

  Speciale wondconsulent voor het gehele traject

  De wondconsulent van ‘Wond Xpertise Eerste Lijn’ overziet het gehele traject en stuurt waar nodig de ingeschakelde thuiszorg aan. Binnen een week zal deze patiënt worden gezien, de wond worden beoordeeld en het behandelplan worden ingezet. Op basis van een protocol zal de wondconsulent komen tot de keuze voor het passende materiaal.

  Signaleerfunctie

  De wondconsulent heeft tevens de signaalfunctie om het ziekenhuis te betrekken als er behoefte is aan aanvullend onderzoek of wanneer er specialistische zorg nodig is. In samenspraak met de huisarts kan vervolgens worden doorverwezen. De voortgang van de genezing en de inzet van middelen wordt nauwkeurig bijgehouden in een speciaal wonddagboek van de patiënt en in het managementinformatie systeem van Mediq CombiCare.

  Samenwerking binnen één regio

  Bijzonder aan de samenwerking Wond Xpertise Eerste Lijn is dat verschillende thuiszorgorganisaties en het ziekenhuis binnen één regio nauw samenwerken en dat de patiënt ook nog in het zicht van de huisarts blijft. Dankzij duidelijke zorgpaden wordt de keten optimaal benut. Momenteel loopt deze pilot in de regio Drechtsteden en regio Zuid Hollandse Eilanden.

  Innovatieproject

  Wond Xpertise Eerste Lijn is een innovatieproject van zorgverzekeraar CZ dat is geïnitieerd door Mediq CombiCare en is gestoeld op het principe van Stepped Care. Dit initiatief stimuleert integratie van optimale ketenzorg in het reguliere zorgproces, verhoogt de kwaliteit van zorg voor de patiënt en levert een bijdrage aan het reduceren van de zorgkosten.

   

  TOP: Transmuraal op Pad

  TOP is het eerste wondzorg programma van Mediq CombiCare. Inmiddels is TOP geïmplementeerd in hele land . Binnen TOP zijn continuïteit en kwaliteit van zorg van gecompliceerde wonden onder regie van de behandelend arts of verpleegkundig specialist, gegarandeerd. Heldere afspraken en nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorg, een vastgestelde lijst met medische hulpmiddelen en scholing van alle betrokken zorgprofessionals zorgen voor een aantoonbare verbetering op de behandeling van complexe wonden.

  TOP in de media ( persbericht maart 2015)

  Zorg bespaart tot 30% met nieuwe aanpak complexe wonden 

  Utrecht, 03 maart 2015

  Patiënten hebben gemiddeld tot 30% minder behandeldagen nodig, wanneer ziekenhuizen werken volgens het wondzorgprogramma TOP (Transmuraal op Pad) van Mediq CombiCare*. Door nauwe samenwerking tussen de behandelende zorgprofessionals in ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties genezen patiënten eerder van hun complexe wonden. Bovendien wordt tot zo’n 30% bespaard op de kosten van wondzorgmateriaal. Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel opende gisteravond een wondexpertise centrum, gebaseerd op TOP.

  Verpleegkundig specialist intensieve zorg Karin Timm van de polikliniek dermatologie van het IJsselland Ziekenhuis, werkt al enige jaren met het wondzorgprogramma TOP. “Met TOP is voor alle zorgprofessionals duidelijk wanneer een patiënt van het ziekenhuis naar de thuiszorg gaat. En wanneer de thuiszorg een patiënt weer moet verwijzen naar de poli. TOP werkt met een duidelijk transmuraal behandelprotocol en een zorgpad. In een zorgpad wordt de behandeling voor de patiënt van begin tot eind beschreven. De patiënt krijgt in alle fasen eenduidige informatie en dezelfde kwaliteit van zorg. Op deze manier dragen wij met een gerust hart patiënten over aan de thuiszorg. Met de opening van het wondexpertise centrum gebaseerd op TOP, kunnen we de zorg voor deze patiënten met complexe wonden nog verder verbeteren.” 

  Deze wondzorg is complexe zorg. Het overdragen van een patiënt met een gecompliceerde wond, zoals een open beenwond, van het ziekenhuis naar de thuiszorg vraagt om geprotocolleerde afstemming. In het wondzorgprogramma TOP, een initiatief van Mediq CombiCare, zijn continuïteit en kwaliteit van zorg van gecompliceerde wonden onder regie van de behandelend arts of verpleegkundig specialist, gegarandeerd. Heldere afspraken en nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorg, een vastgestelde lijst met medische hulpmiddelen en scholing van alle betrokken zorgprofessionals zorgen voor een aantoonbare verbetering op de behandeling van complexe wonden.

  Mediq CombiCare is onderdeel van Mediq, dat internationaal samenwerkt met zorgprofessionals aan initiatieven om efficiency in de zorg te vergroten. TOP is een van die initiatieven die het verschil maken. Logisch dat professionals in de zorg hier enthousiast op reageren.

  Eric Geurts, directeur Mediq CombiCare: “De patiënt in het TOP-programma staat centraal. Die krijgt continuïteit van zorg, hoeft niet voor iedere behandeling naar het ziekenhuis èn wordt sneller beter. Daarnaast dalen door TOP zowel de materiaalkosten als de behandelkosten.”

  Mediq CombiCare is marktleider in stoma-, continentie- en wondverzorgingsmaterialen en is al meer dan 15 jaar partner van ziekenhuizen en verpleegkundigen.

  Uit managementdata van Mediq CombiCare blijkt dat de transmurale aanpak van wondzorg kan leiden tot zowel 30% minder behandeldagen, als 30% besparingen op wondzorgmateriaal. Besparingen nemen verder toe als ook de kosten voor de behandeling van wonden worden meegerekend.