StomaLife                                                

StomaLife is een samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis, de zorgverzekeraar en Mediq CombiCare. Samen zorgen we ervoor dat een stomadrager de best mogelijke zorg en begeleiding krijgt, zowel voor als na de operatie. Daarbij werken alle deelnemers volgens het zorgvuldig samengestelde StomaLife behandelprotocol.

Waarom StomaLife?

StomaLife is een initiatief van Mediq CombiCare. Zowel vanuit de ziekenhuizen als belangenverenigingen, beleidsmakers en Mediq CombiCare zelf, komt steeds vaker het signaal dat de stomadrager tussen wal en schip dreigt te vallen. Binnen het huidige vergoedingensysteem is er te weinig ruimte om iedereen optimaal te kunnen begeleiden. Met name in de thuissituatie is er niet altijd de mogelijkheid en expertise om de stomadrager ook in zijn dagelijks leven goed te kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd is er de maatschappelijke druk om betaalbare en efficiënte zorg te verlenen. De zorgverzekeraar kijkt steeds vaker kritisch naar de kosten van stomazorg en met name stomamaterialen. Met StomaLife willen we daarom stomazorg met elkaar op een structurele manier anders organiseren, waarbij het belang van de stomadrager en een goede kwaliteit van leven voorop staan. En waarbij tevens rekening wordt gehouden met betaalbare en kwalitatieve zorg voor iedereen.

KLIK HIER VOOR PATIËNT ANIMATIE

Wat maakt StomaLife anders?

Binnen StomaLife ligt de nadruk op de zelfstandigheid van de stomadrager. Een cruciale rol in dit proces speelt de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis. Deze krijgt, als gespecialiseerd en ervaren deskundige, vanaf het begin de totale regie over de zorg voor de stomadrager. En dat stopt niet bij het verlaten van het ziekenhuis. Ook in de thuissituatie is de stomaverpleegkundige het eerste aanspreekpunt. Waar wenselijk en mogelijk zal dat in nauwe samenwerking met de thuiszorg zijn. Op afstand zal de stomadrager door de stomaverpleegkundige worden gevolgd. Zelfs een bezoek aan huis is mogelijk binnen StomaLife. Het gehele proces is zo ingericht dat er sprake is van een minimaal aantal overdrachten. Door te werken met vaste gezichten is de kans op miscommunicatie, of nog vervelender, een complicatie, aanzienlijk kleiner. Dat is wel zo prettig voor alle partijen.

StomaLife is ook het antwoord op betaalbare zorg

Tegelijkertijd moet er ook oog zijn voor betaalbare zorg, om ook stomadragers in de toekomst de zorg te kunnen leveren die nodig is. Daarom is er binnen StomaLife ook goed nagedacht over het materiaalgebruik. De stomaverpleegkundige zal samen met de stomadrager tot een materiaalkeuze komen die passend is bij de specifieke situatie van de individuele stomadrager. Tevens wordt er samen gekeken naar de functionele kenmerken van de stoma en welke materialen daar vervolgens het beste bij aansluiten. De keuze voor materiaal komt dus tot stand op basis van productkenmerken en niet op basis van (fabrikanten)merken. Ook dit gehele proces is uitvoerig beschreven in het StomaLife behandelprotocol. Door deze stappen nauwkeurig te volgen zal verspilling of incorrect gebruik kunnen worden voorkomen. De rol van zorgverzekeraar en de beste manier van vergoeden wordt eveneens actief meegenomen binnen StomaLife. Daarmee is het zorgtraject niet alleen efficiënt maar ook compleet en werken we samen aan de best mogelijke zorg.

Wie doet wat binnen StomaLife?

De stomaverpleegkundige is en blijft het eerste aanspreekpunt. Zij zal de stomadrager vanuit haar kennis en expertise blijven begeleiden. Mediq Combicare coördineert en faciliteert dit bijzondere stoma zorgprogramma. Wij ondersteunen zowel de stomaverpleegkundige als stomadrager met kennis en waar nodig met aanvullend advies en zijn tevens verantwoordelijk voor de overkoepelende monitoring en evaluatie. Daarnaast zullen ook de materialen die een stomadrager nodig heeft door Mediq CombiCare worden geleverd. De zorgverzekeraar is de derde partner binnen StomaLife. Stomazorg valt binnen de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Samen met alle partijen wordt op deze manier gewerkt aan de meest optimale invulling van stomazorg binnen de totale zorgketen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met een stoma is verzekerd van de best mogelijke stomazorg. Nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over StomaLife?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Captcha
Selecteer alstublieft de recaptcha

Mediq CombiCare maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq CombiCare goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.