{{Message}}

Wat is functioneringsgericht voorschrijven? 

Functioneringsgericht betekent dat bij het bepalen van de benodigde functionaliteiten van een hulpmiddel, rekening wordt gehouden met aan de ene kant de specifieke stoornis of beperking en anderzijds de participatiemogelijkheden van de persoon die een medisch hulpmiddel nodig heeft. Daarnaast moet het keuzeproces van voorschrijven transparant en doelmatig zijn.

Stap 1: Bepalen van functionaliteit van een hulpmiddel

Het uitgangspunt is de medische situatie van de patiënt. Wat zijn de specifieke kenmerken van de aandoening in dit specifieke geval. Is er sprake van een afwijkende situatie en/of aanvullende complexiteit of is de medische beperking gangbaar en is een standaard oplossing afdoende.

Stap 2: Rekening houden met participatiemogelijkheid

Een medisch hulpmiddel moet mensen in staat stellen hun leven zo goed als mogelijk op te kunnen pakken. De manier waarop mensen deelnemen aan het maatschappelijk leven is hier een belangrijk onderdeel van. Bij de keuze voor een medisch hulpmiddel dient ook hier rekening mee te worden gehouden. Er wordt een ander medisch hulpmiddel ingezet voor iemand met een zwaar beroep dan in het geval van een permanente bedlegerige situatie.

Stap 3: Transparant en doelmatig

De eerste stappen binnen functioneringsgericht voorschrijven gaan over productgroepen en types. In de laatste fase wordt de keuze gemaakt voor een specifiek product. Bij de uiteindelijke keuze speelt ook doelmatigheid een belangrijke rol. De gekozen oplossing moet niet alleen functioneel en efficiënt zijn, ook moet het redelijk zijn vanuit kostenperspectief. Dat betekent dat de gemaakte kosten bij voorkeur vallen binnen de verschillende vergoedingsstructuren van de verschillende zorgverzekeraars en dat we het maken van niet noodzakelijke kosten moeten voorkomen. Op deze wijze houden we goede zorg met elkaar betaalbaar.