{{Message}}

Goede zorg organiseer je samen

Goede en passende zorg staat immers nooit op zichzelf, maar ontstaat altijd samen met anderen. Zorgprofessionals behandelen en verzorgen mensen, zorgverzekeraars voeren het beleid uit van de minister van volksgezondheid en vergoeden de zorg. Mediq CombiCare geeft advies, bemiddelt en levert medische hulpmiddelen direct bij de patiënt thuis. 

Ons uitgangspunt: functioneringsgericht voorschrijven.

Het is belangrijk dat iedere patiënt een passend hulpmiddel ontvangt. Een medisch hulpmiddel dat goed aansluit bij zijn of haar persoonlijke situatie. Om tot een juiste en onderbouwde materiaalkeuze te komen, zal elke zorgprofessional, elke zorgvraag afzonderlijk beoordelen. Ieder individu is immers anders. De meeste beroepsgroepen faciliteren hun leden vaak met richtlijnen en ondersteunende beslisbomen. Het overkoepelende uitgangspunt is hierbij functioneringsgericht voorschrijven.  Dit is een onafhankelijke methode die maatwerk en goede zorg garandeert. Ook het ministerie van VWS, dat toeziet op de kaders waarbinnen zorgprofessionals samenwerken, hanteert functioneringsgericht voorschrijven als uitgangspunt.