{{Message}}

Nooddienst

Voor dringende noodgevallen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten is er een noodservice beschikbaar voor stoma- en katheterklanten. Deze klanten ontvangen van ons per post een ServiceCard met daarop het nummer dat zij kunnen bellen. Deze dienst is vooral voor mensen die problemen hebben met materialen en die niet via de HAP kunnen worden opgelost. Op deze manier willen we voorkomen dat een patiënt in de problemen komt of onnodig kosten maakt.